Som følge av omfattende vannskader i Stortingsgata 30, hvor Frisk Apotek holder til, har apoteket siden tidlig juli operert med svært redusert drift. Det har vært betydelig usikkerhet knyttet til tidspunkt for gjenåpning og apoteket har derfor besluttet å avvikle driften.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...